آراء شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء یک مدرک تحصیلی رزمندگان (موضوع بند ۶ قسمت ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم )

بدوی

بدوی و تجدیدنظر۱

بدوی و تجدیدنظر۲

بدوی و تجدیدنظر۳

بدوی و تجدیدنظر۴

بدوی و تجدیدنظر۵

بدوی و تجدیدنظر۶

بدوی و تجدیدنظر۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *