انتقال محل تحصیل برای ایثارگران ومنسوبین آنها چگونه صورت می گیرد؟

خبرگزاری راست قامتان: بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه ویژه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر (به شماره ۷۸۸/۲/۴۶ مورخ۱۰/۳/۸۸) تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در هر یک از کد رشته محل های دانشگاهها به عنوان ظرفیت انتقال برای دانشجویان واجد شرایط شاهد و ایثارگر (همسر و فرزندان شهید؛ جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، همسر و فرزندان؛ آزاده، همسر و فرزندان) اختصاص می یابد. آیین نامه مذکور آیین نامه بومی سازی است و دانشجوی متقاضی انتقال از طریق آن به استان محل سکونت خانواده منتقل می شود و چنانچه رشته تحصیلی در استان محل سکونت ارائه نگردد، بر اساس درخواست دانشجو انتقال به نزدیکترین دانشگاه محل سکونت خانواده انجام می شود. در بررسی درخواست متقاضیان انتقال، وضعیت علمی دانشجو به عنوان یکی از شاخص های مورد نیاز برای انجام انتقال در نظر گرفته شده و در صورت احراز شرایط علمی متناسب با دانشگاه مورد نظر (در دستورالعمل اجرایی مشخص می گردد)، انتقال دانشجو در قالب تعداد ظرفیت انتقال تعیین شده با هماهنگی بنیاد و مسئولین ذی ربط وزارتخانه های علوم و بهداشت در کمیسیون نقل و انتقال رسیدگی و برای واجدین شرایط نهایی می گردد. در حال حاضر ارائه درخواست انتقال برای دانشجویان رشته های تحصیلی تحت پوشش وزارت علوم از طریق مراجعه به وب سایت انتقال وزارت مذکور، و برای انتقال در رشته های تحصیلی تحت پوشش وزارت بهداشت از طریق مراجعه به بنیاد استانها و شهرستانهای تابعه و دفاتر ذی ربط، بر اساس دستورالعملی که به ادارات کل بنیاد استانها ابلاغ می گردد، به مرحله اجرا در می آید. در دانشگاه آزاد اسلامی نیز انتقال از طریق سامانه انجام می شود و اطلاع رسانی مربوط به زمانبندی، شرایط و ضوابط از طریق دستورالعمل به بنیاد استانها ابلاغ می گردد. در دوره اخیر دانشگاه مذکور نسبت به انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط در تمامی مقاطع تحصیلی و با هدف بومی سازی نسبت به انتقال دانشجو اقدام نموده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *