بازگشت به کارمجدد ایثارگران چه مراحلی دارد وشامل کدام گروه از ایثارگران می شود؟

عزیزان جانباز به استناد ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان فقط برای یکبار می توانند اعاده بکار شوند و آزادگان عزیز به استناد ماده ۶۰ قانو ن جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفا برای یکبار می توانند اعاده بکار گردند به شرط آنکه به موجب رأی صادره از مراجع قضائی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار بر کنار نشده اند باشند. فرزندان معزز شهید به استناد بند “الف” ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که از امتیازات مقرر برای جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند ، می توانند اعاده بکار شوند. این عزیزان با مراجعه به بنیاد استان و مکاتبه با دستگاه مر بوطه تقاضای خود را پیگیری می نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *