باز نشستگی شهدا چگونه محاسبه وبه جه گروهی از منسوبین تعلق می گیرد؟

خبرگزاری راست قامتان: به استناد ماده ۴۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حقوق بازنشستگی شهداء و جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال ، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و پرداخت می گردد. پاداش پایان خدمت مشمولان قانون حالت اشتغال به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه پاداش جمعا ۳۰ ماه پاداش پایان خدمت بر اساس اولین حقوق حکم بازنشستگی به عائله تحت تکفل شهدا که در زمان شهادت شهید تحت تکفل قانونی بوده و در زمان بازنشستگی نیز که درقید حیات می باشند به نسبت مساوی پرداخت می گردد. و به استناد ماده ۵۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهداء به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی محاسبه و توسط دستگاه یا یگان مربوطه پرداخت خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *