به گزارش خبرگزای راست قامتان، پاکدل معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ارایه کمک هزینه معیشت به جانبازان، گفت: با توجه به اینکه میانگین سنی جانبازان ۵۵ سال است و امکان استخدام یا ایجاد شغل برای آن‌ها فراهم نیست قانون گذار موضوع کمک معیشت را برای آن‌ها مطرح کرده است.

 وی با بیان اینکه تا به امروز ۳۹ هزار نفر ازجانبازان کمک هزینه معیشت دریافت می‌کنند، افزود: بیش از ۷۰ درصد جانبازان دریافت کننده کمک هزینه معیشت زیر زیر ۲۵ درصد جانبازی دارند.
پاکدل ادامه داد: قانون گذار حداقل یک حقوق در حدود یکی میلیون و ۵۶۳ هزار تومان برای کمک معیشت جانبازان در نظر گرفته است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران یادآور شد: جانبازانی که هیچ گونه درآمدی ندارند می‌توانند به بنیاد شهید استان محل اسکان خود مراجعه کرده و درخواست بررسی پرونده خود جهت برقراری کمک هزینه معیشت را داشته باشند.