برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در ۸ استان

مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، مازندران، آذربایجان شرقی، یزد، کرمان و قزوین خبر داد.

برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در ۸ استان

به گزارش خبرگزاری راست قامتان، حمیدرضا حبیب‌اللهی با اشاره به برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان فارس گفت: تیم تخصصی کمیسیون پزشکی بنیاد در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر با حضور در استان فارس ۲۶۱ پرونده مربوط به ماده ۲۶ و تعداد ۳۵۸ مربوط به ماده ۲۲ را مورد بررسی قرار دادند.
وی افزود: در جلسات مربوط به ماده ۲۶ این کمیسیون ۱۳۹ پرونده مشمول حق پرستاری دائم و ۳ پرونده مشمول حق پرستاری موقت تشخیص داده شدند و برای ۲ پرونده نیز درخواست مدارک تکمیلی شد. در جلسات مربوط به ماده ۲۲ نیز ۱۸۳ پرونده مشمول حق پرستاری دائم و ۱ پرونده مشمول حق پرستاری موقت شد و برای ۲۳ پرونده درخواست مدارک تکمیلی شد.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان سیستان و بلوچستان گفت: تیم تخصصی اداره کل کمیسیون پزشکی بنیاد متشکل از ۷ پزشک متخصص، دبیر و ۲ کارشناس در تاریخ ۲۹ آذر در این استان حضور یافت.
حبیب‌اللهی افزود: این کمیسیون با حضور ۲۰۴ نفر از جانبازان و متقاضیان برگزار شد و ۶۵ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی قرار گرفتند. همچنین ۵۳ پرونده مربوط به خانواده شهدا نیز در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که ۴۲ نفر مشمول دریافت حق پرستاری شدند.
وی درباره برگزاری کمیسیون پزشکی در استان خراسان رضوی نیز گفت: تیم تخصصی پزشکی کمیسیون متشکل از ۷ پزشک متخصص، دبیر و ۲ کارشناس با دعوت از ۴۲۸ نفر از جانبازان و متقاضیان در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر برگزار شد.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: ۳۹۰ نفر از جانبازان و متقاضیان با حضور در جلسات کمیسیون حاضر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند که در پایان ۸۰ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۱۴ نفر مشمول دریافت حق پرستاری تشخیص داده شدند.
حبیب‌اللهی با اشاره به اعزام تیم تخصصی پزشکی کمیسیون پزشکی بنیاد به استان مازندران گفت: این تیم متشکل از ۸ پزشک متخصص، دبیر و ۲ کارشناس و با دعوت از ۴۲۲ نفر از جانبازان و متقاضیان در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر برگزار شد.
وی ادامه داد: در این کمیسیون ۳۷۹ نفر از جانبازان و متقاضیان با حضور در کمیسیون مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند که ۵۰ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۳۰ نفر مشمول دریافت حق پرستاری شدند.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین در خصوص برپایی کمیسیون پزشکی بنیاد در استان آذربایجان شرقی گفت: تیم تخصصی پزشکی بنیاد متشکل از ۸ پزشک متخصص، دبیر و ۲ کارشناس با دعوت از ۲۲۲ نفر از جانبازان و متقاضیان در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آذرماه در این استان حضور یافت.
حبیب‌اللهی ادامه داد: در این کمیسیون ۳۳۰ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات حاضر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند که در پایان ۸۶ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۳۸ نفر نیز مشمول دریافت حق پرستاری تشخیص داده شدند. همچنین تیم اداره کل کمیسیون پزشکی بنیاد در این استان به بررسی ۴۹۹ پرونده خانواده شهدا پرداخت که ۳۱۱ نفر مشمول دریافت حق پرستاری شدند.
وی با اشاره به برپایی کمیسیون پزشکی بنیاد در استان یزد گفت: تیم تخصصی پزشکی متشکل از ۷ پزشک متخصص، دبیر و ۲ کارشناس و با دعوت از ۲۲۲ نفر از جانبازان و متقاضیان شرکت در کمیسیون پزشکی در تاریخ ۲۱ آذر در این استان حضور یافت.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: ۱۹۶ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات این کمیسیون حضور یافتند و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند که در پایان ۱۴ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی قرار گرفتند و ۲۹ نفر نیز مشمول دریافت حق پرستاری شدند.
حبیب‌اللهی در خصوص برگزاری کمیسیون پزشکی استان کرمان گفت: تیم تخصصی پزشکی اداره کل کمیسیون پزشکی بنیاد متشکل از ۸ پزشک متخصص، دبیر و ۲ کارشناس و با دعوت از ۲۲۰ نفر از جانبازان و متقاضیان در روز ۲۱ آذرماه در این استان برگزار شد.
وی افزود: این کمیسیون با حضور ۲۰۵ نفر از جانبازان و متقاضیان برگزار شد که ۴۱ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۲۵ نفر مشمول دریافت حق پرستاری تشخیص داده شدند.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان قزوین گفت: تیم تخصصی پزشکی متشکل از ۷ پزشک متخصص، دبیر و ۲ کارشناس با دعوت از ۲۲۰ نفر از جانبازان و متقاضیان شرکت در کمیسیون پزشکی در روز ۲۱ آذر برگزار شد.
حبیب‌اللهی افزود: ۲۰۵ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات کمیسیون حاضر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند که در پایان ۴۱ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۲۵ نفر نیز مشمول دریافت حق پرستاری تشخیص داده شدند./ ایثار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *