بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته بر عهده دستگاه است

بر اساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه هایی است که در ان شاغل هستند یا از ان بازنشسته شده اند.

خبرگزاری راست قامتان: دکتر عبدالرضا عباسپور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت طبق مصوبه دولت تأمین صددرصد (۱۰۰%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه هایی است که در ان شاغل هستند یا از ان بازنشسته شده اند. به بیان دکتر عباسپور، در همین راستا دولت اعتبارات مروط به این خدمات بهداشتی و درمانی دستگاه ها برای ایثارگران را هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می کند.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت طبق تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی،” کلیه دستگاه های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام کند. با این حال چون برخی دستگاه ها نسبت به اجرای این قانون تخطی می کردند بنیاد شهید و امور ایثارگران با شرط تامین اعتبار از سوی دولت تصمیم گرفت با ارائه خدمات بهداشتی درمانی و بیمه ای به همه ایثارگران، خود اقدام به اجرایی کردن این ماده قانونی کند ولی در شرایط حاضر براساس مستندات قانونی فوق و نیز کسری اعتباری ، برای تأمین هزینه های درمانی و بهداشتی و بیمه ای، بنیاد درخواست طبق قانون، بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته دستگاه های اجرایی از طریق دستگاه یا صندوق های بازنشستگی مربوط تأمین شود و طبق مقررات و مصوبات مندرج در قانون جامع خدمات رسانی، بنیاد تامین کننده خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه ای خانواده شاهد و ایثارگرانی باشد که شاغل یا بازنشسته دستگاهی نیستند.

دکتر عباسپور در پایان یاداور شد در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات درمانی بنیاد هستند که با اجرا شدن قانون فوق الذکر، خدمات درمانی و بهداشتی از جمله بیمه تکمیلی حدود ۵۰۰ هزار نفر از ایثارگران باید توسط دستگاه هایی که در ان شاغل هستند یا از ان بازنشسته شده اند صورت گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *