تخصیص۱۰۰ درصد اعتبار برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموز‌ش و پرورش

رئیس سازمان برنامه و بودجه با صدور بخشنامه‌ای از تخصیص صددرصد اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان با اولویت وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به این وزارتخانه و ادرات کل آموزش و پرورش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری راست قامتان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با صدور بخشنامه‌ای از تخصیص صددرصد اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگان با اولویت وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به این وزارتخانه و ادرات کل آموزش و پرورش خبر داد.
این بخشنامه به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه‌ و‌ بودجه جزء۲ بند ط و بند د ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)مصوب ۱۳۹۳ و حکم ذیل جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اعتبارات ذی‌ربط به آن دستگاه ابلاغ می‌شود تا با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود.
تخصیص اعتبار مذکور به میزان ۱۰۰درصد و در ردیف اعتبارات هزینه‌ای ۳۶ هزار‌ و ‌۸۸۹ میلیون ریال تعیین شده و در سه مرحله و به صورت مساوی طی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور پرداخت می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.