تدوین پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق جانبازان و معلولان

مدیرکل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس کمیته نظارت و حقوقی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور از تدوین پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در موضوع مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان و معلولان خبر داد.

تدوین پیش نویس آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق جانبازان و معلولان

خبرگزاری راست قامتان: خداکرم کولیوند در این رابطه گفت: تدوین آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در دستور کار کمیته نظارت و حقوقی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور قرار داده شده و با جمع آوری آراء و نظرات کارشناسی اعضای این کمیته که نمایندگان سایر دستگاه‌های دست اندر کار موضوع مناسب سازی هستند، بررسی و ویرایش پیش نویس تهیه شده در حال اجراست.

مدیرکل مسکن و امور گلزارهای بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: کارگروه ویژه این موضوع در وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تشکیل شده و از این هفته شروع به کار می‌کند. این کارگروه مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی، وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و پس از انجام ویرایش نهایی، آن را جهت تصویب به هیئت محترم وزیران تقدیم خواهند کرد.
وی در خصوص برخی از مواد این آئین نامه پیشنهادی گفت: بر اساس ماده ۶ این آئین نامه تمام دستگاه های اجرایی موظفند از زمان تصویب و ابلاغ این آئین نامه ظرف ۴ سال سالیانه حداقل ۲۵ درصد از ساختمان‌های عمومی وابسته را برای دسترس پذیری معلولان مطابق با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول مناسب سازی کنند. طبق تبصره یک این ماده تمام دستگاه‌ها موظفند هنگام تنظیم بودجه سالانه خود، اعتبارات مورد نیاز مناسب سازی ساختمان های عمومی وابسته را پیش بینی کنند. بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز سازمان برنامه و بودجه موظف است در هنگام تنظیم موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی مشمول به گونه‌ای عمل کند که مناسب سازی ساختمان‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت ۴ سال از تصویب این آئین نامه به طور کامل پایان پذیرد.
کولیوند افزود: در ماده ۷ نیز آمده که دستگاه‌ها موظفند صدور و یا تمدید مجوز (پروانه) فعالیت مراکز غیردولتی تحت نظارت خود را به مناسب سازی و دسترس پذیر بودن ساختمان محل انجام فعالیت، منطبق با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول منوط کنند.
گفتنی است ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان درباره موضوع مناسب سازی محیط شهری به آسان سازی تردد جانبازان و معلولان و به ویژه تعیین چگونگی فعالیت ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور اختصاص دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *