حقوق حالت اشتغال ومستمری جانبازان چگونه تعیین می گردد؟

خبرگزاری راست قامتان: به آندسته ازجانبازانی که پس از شرکت درکمیسیون های پزشکی بنیاد ویاکمیسیون های تعیین ازکارافتادگی نیروهای مسلح، ازکارافتادگی کلی آنان مورد تائیدکمیسیون های مربوطه قرار گیرد مشمول دریافت حقوق حالت اشتغال خواهند شد وآندسته ازجانبازان که شاغل در دستگاه ها هستند ازطریق محل کارخود و برای غیرشاغلین توسط بنیاد حقوق پرداخت می گردد. همچنین به استناد بند (ه) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۴ برای آندسته ازجانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال کلی فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت بر اساس اعتبار تخصیص داده شده تا پایان سال مالی پرداخت می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *