خدماتی که بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی ارایه می شود :

 

۱ – اعاده به خدمت: جانبازان چنانچه به صورت رسمی، قراردادی، پیمانی، روزمزد و… در خدمت دستگاهی بوده‌اند و از آن دستگاه بدون آرای مراجع قضایی، هیأت‌های تخلفات اداری یا مراجع قانونی مشابه از خدمت منفک شده باشند، برای یک‌بار می‌توانند اعاده به خدمت شوند.

۲ – حالت اشتغال: جانبازان زیر ۲۵درصد چنانچه عارضه جانبازی آنها یا مجموع عوارض جانبازی با سایر عوارض غیرجانبازی آنان از قبیل بیماری یا حوادثی مانند تصادف و… با تشخیص کمیسیون پزشکی به مرز ازکارافتادگی برسد، مشمول حالت اشتغال می‌شوند.

۳- حقوق وظیفه: چنانچه جانباز زیر ۲۵درصد با شرحی که در بند(۲) ارائه شد ازکارافتاده کلی شناخته نشد ولی ازکارافتاده جزئی شناخته شد می‌تواند از حقوق وظیفه برخوردار شود.

۴ – تبدیل وضعیت استخدامی: جانبازان زیر ۲۵درصد با هر نوع وضعیت خدمتی در دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود را به رسمی، ثابت یا عناوین مشابه بکنند و دستگاه مکلف به اجرای قانون است.

۵ – تقلیل ساعت کاری و ایجاد پست همتراز: جانبازان زیر ۲۵درصد برابر آیین‌نامه اجرایی ماده۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نمی‌توانند از جدول تقلیل ساعت کاری استفاده کنند، اما چنانچه کمیسیون پزشکی وضعیت جسمی و روحی آنان را به‌گونه‌ای تشخیص دهد که قادر به کار تمام‌وقت نباشند، می‌توانند از مزایای پست همتراز برابر قانون استفاده کنند.

۶ – حق پرستاری: جانبازان زیر ۲۵درصد اعصاب و روان و شیمیایی با تشخیص کمیسیون پزشکی می‌توانند از حق پرستاری استفاده کنند.

۷ – ماموریت آموزشی: جانبازان زیر‌۲۵درصد شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، می‌توانند از مأموریت آموزشی با استفاده از تمامی حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند شوند.

اهم خدماتی که بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی ارایه می شود : (۲)

۸-  یک مقطع تحصیلی بالاتر و یک گروه تشویقی: جانبازان زیر‌۲۵درصد از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر و یک گروه تشویقی برخوردار خواهند شد.

۹ – جانبازان زیر ۲۵درصد مشمول مواد ۱۷،۱۶،۱۵،۱۳،۷،۶ و ۱۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان هستند. البته ماده۱۳ این قانون آیین‌نامه اجرایی دارد که بخشی از مواد این آیین‌نامه برای جانبازان بالاتر از ۲۵درصد وضع شده است.

 

۱۰ – معافیت از مالیات برحقوق و دستمزد: جانبازان زیر‌۲۵درصد شاغل از معافیت مالیات برحقوق و دستمزد برخوردارند و حقوق آنان مشمول دریافت مالیات نمی‌شود.

۱۱ – معافیت از پرداخت کسورات بازنشستگی و بیمه: جانبازان زیر ۲۵درصد شاغل از پرداخت کسورات بیمه و بازنشستگی معاف هستند.

۱۲ – مسکن:  برابر بند د تبصره ۱۵قانون بودجه سال ۱۳۹۴کل کشور  کلیه جانبازان بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی و با رعایت اولویت در درصد می توانند از وام مسکن بهر مند شوند.

۱۳ – استخدام و اشتغال: جانبازان زیر ۲۵درصد مشمول  سهمیه‌های استخدامی هستند  و  می توانند از تسهیلات شغلی مانند وام اشتغال استفاده کنند.

۱۴ – پروانه کسب: برابر قانون نظام صنفی، وزارت بازرگانی مکلف است، نسبت به صدور پروانه کسب برای جانبازان زیر ۲۵درصد اقدام کند.

۱۵ – درمان: جانبازان زیر ۲۵درصد و افراد تحت تکفل آنان از بیمه همگانی و تکمیلی برخوردار هستند و چنانچه شاغل در دستگاه‌های اجرایی نباشند، توسط بنیاد، بیمه خواهند شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *