برخی توجهات و امکاناتی-ناچیز و محدود- که پس از هشت سال دفاع مقدس برای خانواده های شهدا و ایثارگران درنظر گرفته شد بیش از آنکه انجام وظیفه ای عمومی برای قدردانی و یا التیام آلام این قشر معزز از جامعه باشد، بهانه ای بود برای تکریم و اجر نهادن به کسانی که برای حفظ ایران اسلامی عزیزترین نزدیکان خود را فدا کردند و یا با جسم خویش مانع از پیروزی دشمن در جنگی نابرابر گردیدند. از این رو بود که برای قشر جانبازان عزیز کشور متناسب با میزان جانبازی که به آن درصد جانبازی گفته می شود، امتیازات و توجهاتی صورت پذیرفت.

جانبازان بنابر درصد جانبازی خود، نزد بنیاد شهید و امور ایثارگران دسته بندی شده و به میزان آن تسهیلات و امکاناتی دریافت کردند. تسهیلاتی که در مقابل سختی و مشقت هایی که جانبازان سرافراز جنگ تحمیلی تحمل می کنند، بسیار ناچیز است و گاه پاسخگوی نیازهای آنان نیست.

در این میان اما، عده ای از مسئولین که نشان جانبازی را نیز با خود دارند، با برخورداری از روابطی که بر ضوابط حاکم بر بنیاد شهید ارجحیت پیدا می کرد و با حشر و نشر با بخش بهداشت و درمان بنیاد توانستند به صورت کیلویی(!) و بی حساب و کتاب درصد های جانبازی خود را افزایش داده تا از این طریق به امتیازاتی دست یابند.

امتیازاتی که برای جانبازان با درصد بالاتر و بنابر سختی آنان برای گذران زندگی در نظر گرفته شده بود. این مسئولین که باید آنان را در لباس خدمت می دیدیم نه لباس منفعت جویی، با پیگیری نفع شخصی خود و اصرار برای داشتن یک سری امتیازات خاص نه تنها وظیفه مسئول بودن خود را انجام ندادند که برعکس، حق جانبازان با درصد بالاتر را نیز تضییع کردند.

حال این موضوع به جایی رسیده که برخی گلایه ها و بی اعتمادی ها را برای جامعه ایثارگری به همراه داشته است و از بنیاد شهید انتظار می رود تا برای احقاق حق جانبازان عزیز و شریف ایران اسلامی، اقدامات جدی انجام دهد.

از طرفی دیگر این دسته از مسئولین جانباز که اکنون به دلیل کسب جانبازی غیرواقعی از امکانات و تسهیلاتی برخوردار شده و یا حقوق های بیشتری دریافت کرده اند لازم است که این حقوق ها را به بیت المال برگرداند تا شاید از این طریق حق اجحاف شده جامعه ایثارگران، ادا شده و این امکانات در اختیار مستحقین واقعی قرار گیرد. حقی که امروز با ازخودگذشتگی دیروز جانبازان عزیز بر گردن تک تک مردم به ویژه خادمین جامعه ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که در شرایط جنگ اقتصادی کنونی که مشکلات اقتصادی گریبان مردم به ویژه جانبازانی که از توان مالی مناسبی برخوردار نیستند را گرفته است باید نهادهای ذیربط و مسئول با وظیفه شناسی و دلسوزی به مشکلات جانبازان شریف رسیدگی کنند. نه اینکه شاهد باشیم عده ای با برخورداری از روابط خاص حق جانبازان را تضییع و به جای ایفای وظایف خود با این حق خوری ها نمک بر زخم جامعه معزز ایثارگری کشور بپاشند.

مجتبی غلامی
مدیر عامل انجمن فرزندان جانباز سراسر کشور
دبیر کمیسیون اقتصاد مقاومتی تشکل های شاهد وایثارگر کشور

  • نویسنده : مجتبی غلامی