سامان دهی فرانشیز بیمه شدگان در مراکز درمانی نیروهای مسلح

خبرگزاری راست قامتان: تفاوت در فرانشیز پرداختی شاغلین و بازنشستگان در مراکز درمانی نیروهای مسلح، چالش جدی سال های اخیر نظام سلامت نیروهای مسلح بوده است.

سازمان های نیروهای مسلح خود را مکلف به ارائه خدمات رایگان به کارکنان (صرفاً سرپرست شاغل) خود می دانستند و به همین دلیل شاغلین هر سازمان در مراکز درمانی سازمان خود از پرداخت فرانشیز معاف بوده اند. این موضوع باعث اختلاف در پرداختی بین شاغلین و بازنشستگان و همچنین بین شاغلین نیروهای مختلف در یک مرکز و حتی بین شاغلین یک سازمان در شهرهای مختلف بود.

تمام این موارد در حالی است که تعهدات ساخد برای کلیه بیمه شدگان یکسان می باشد.

ستاد کل نیروهای مسلح و ساخد در یک برنامه هماهنگ و برای برون رفت از این چالش، سامان دهی فرانشیز ها را در دستور کار خود قرار دادند.

در اولین گام، فرانشیز ویزیت و دارو یکسان شده و به مراکز نظامی جهت اجرا از ۹۷/۸/۱ ابلاغ گردیده است.

بر این اساس فرانشیز شاغلین و بازنشستگان و عائله تحت تکفل ایشان برای خدمت ویزیت در مراکز درمانی نظامی مناطق برخوردار و کم برخوردار، معادل ۱۰ درصد تعرفه دولتی ویزیت می باشد. برای خدمت دارو این فرانشیز برای این گروه از بیمه شدگان ۱۵ درصد می باشد.

شایان ذکر است؛ نیروهای وظیفه و جانبازان و عائله تحت تکفل ایشان مشمول این دستورالعمل نمی شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *