سفرهای زیارتی سیاحتی ایثارگران

خبرگزاری راست قامتان: سفرهای زیارتی سیاحتی به تفکیک انواع شاخصها برچه مبنایی برنامه ریزی میشود وبرای شرکت درآن چه شرایطی لازم است؟

یک: سفرهای زیارتی سیاحتی هر ساله بر مبنای اختصاص بودجه و ایجاد امکانات برنامه ریزی می گردد.

دو: کلیه اعزامها ازبنیاد محل پرونده ایثارگران انجام می شود.

سه: اولویت اعزام به سفر ، با والدین شاهدی است که حداقل از چهارسال به سفرهای سیاحتی وزیارتی اعزام نشده باشند.

چهار: جانبازان ۷۰% که از پنج سال قبل به سفرهای سیاحتی وزیارتی اعزام نشده باشند ، در صورت وجود امکانات ، از دفتر محل پرونده می توانند اعزام شوند.

پنج: جانبازان ۵۰% تا ۶۹% در صورتی که از شش سال قبل به سفرهای سیاحتی وزیارتی اعزام نشده باشند ، درصورت وجود امکانات ، ازطریق بنیاد محل پرونده شان می توانند اعزام شوند.

شش: جانبازان ۲۵% به بالا در صورتی که از هفت سال قبل به سفرهای سیاحتی وزیارتی اعزام نشده باشند ، در صورت وجود امکانات ، از بنیاد محل پرونده می توانند اعزام شوند.

هفت: همسر وفرزندان شاهد از افراد تحت پوشش هستند و درصورتی که حد اقل از پنج سال قبل به سفرهای سیاحتی وزیارتی از طرف بنیاد نرفته باشند ، در صورت وجود امکانات از بنیاد محل پرونده ، می توانند اعزام شوند.

هشت: جانبازان ۲۵ درصد به بالا به اتفاق همسر و فرزندان تحت پوشش حد اکثر تا چهار نفر، با شرایط فوق اعزام می شوند.

نه: اولویت برنامه های زیارتی و سیاحتی در درون کشور اول زیارت مشهد مقدس و درجات بعد به ترتیب قم، شیراز، استان های شمال کشور و سایر نقاط دارای جاذبه های گردشگری است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *