سهمیه‌های آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ اعلام شد

کنکور

سهمیه‌های مختلف آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ و شرایط استفاده از آنها اعلام شد. ۲۵ درصد از ظرفیت پذیرش هر رشته محل با شرایطی به رزمندگان و ایثارگران اختصاص می‌یابد.

خبرگزاری راست قامتان: ۲۵ درصد از ظرفیت پذیرش هر رشته محل به رزمندگان و ایثارگران با شرایط زیر اختصاص دارد:

فرزندان و همسر شاهد، جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر آزادگان، فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، به شرط کسب حد نصاب ۷۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد هر رشته محل و همچنین خود فرد رزمنده به شرط کسب حد نصاب ۸۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد هر رشته محل شامل این سهمیه می‌شوند.

همچنین ۵ درصد از ظرفیت پذیرش هر رشته محل نیز به رزمندگان و ایثارگران با شرایط زیر اختصاص دارد:

جانباز کمتر از ۲۵ درصد، فرزند و همسر جانباز کمتر از ۲۵ درصد، به شرط کسب حد نصاب ۷۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد هر رشته و همچنین همسر و فرزند رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، به شرط کشب حد نصاب ۷۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد هر رشته محل شامل این سهمیه می‌شوند.

لازم به ذکر است در صورت عدم کسب نمره حدنصاب توسط رزمندگان و ایثارگران و عدم تکمیل ظرفیت توسط رزمندگان و ایثارگران، طبق قانون، ظرفیت تخصیصی این سهمیه در صورت عدم تکمیل، به سهمیه آزاد اختصاص می‌یابد.

سنجش داوطلبان سهمیه رزمندگان و ایثارگران در سهمیه آزاد، بدون در نظر گرفتن نمره رزمندگی صورت می‌پذیرد.

در صورتی که هر یک از شرکت کنندگان سهمیه رزمندگان و ایثارگران موفق به کسب نمره قبولی در سهمیه آزاد شود، جزء سهمیه آزاد محسوب خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *