شرایط انتقال دانشجو در رشته های تحصیلی گروه علوم پزشکی با توجه به وضعیت ایثارگری چگونه انجام می شود؟

خبرگزاری راست قامتان: مطابق با آیین نامه ویژه انتقال رشته های تحصیلی گروه علوم پزشکی، واجدین شرایط همسر و فرزند شهید، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسر و فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزندان آنان که در دانشگاههای علوم پزشکی به تحصیل اشتغال دارند. ظرفیت محدودی (به میزان ۵% ظرفیت پذیرش رشته و مقطع تحصیلی در هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی) برای انتقال فرزندان شاهد و ایثارگر فراهم گردیده است که این محدودیت بویژه برای انتقال در مقطع دکتری حرفه ای ( رشته های پزشکی، داروسازی، و دندانپزشکی) دانشگاههای علوم پزشکی مشهود می باشد. در تعیین افراد حایز شرایط انتقال، وضعیت علمی و نسبت ایثارگری دانشجو و موضوع انتقال به بوم (محل سکونت خانواده) مورد توجه قرار می گیرد. لذا کسب حداقل نمره تراز علمی لازم (بر اساس کارنامه اولیه آزمون سراسری) ، عدم مشروطی در ترم های تحصیلی و کسب معدل علمی لازم ( برای دانشجویان ورودی قدیم) از جمله موارد است که در بررسی درخواست ها و تصمیم گیری نهایی تأثیر گذار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *