شماره تماس های ضروری ویژه ایثارگران

۱ – ۰۹۶۲۱ سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (سابا)
۲ -۶۶۷۰۷۸۰۱ سابا – سرهنگ سخایی (تهران)

۳ – ۲۳۸۳۳ گویا – سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۴ – ۸۹۳۸۲ گویا – مرکز تلفن بیمه کوثر
۵ -۸۸۴۶۷۳۴۴ گویا – کانون وزارت دفاع و پشتیبانی
۶ – ۴۲۸۴۴ گویا – کانون ناجا
۷ – ۶۳۹۸۱۵۹۹-۶۶۴۸۷۵۸۸ گویا – کانون ناجا (تهران)
۸ – ۸۸۹۸۹۰۱۴ گویا – کانون ناجا (شهرستان ها)
۹ – ۸۱۹۵۴۰۳۳ اداره بازنشستگان و مستمری بگیران ناجا
۱۰ -۲۲۴۸۹۳۸۴ دایره بازنشستگان نزاجا
۱۱ -۳۳۳۴۸۰۰۰ دایره بازنشستگان نهاجا
۱۳ – ۷۳۹۵۴۴۷۸ دایره بازنشستگان نداجا
۱۴ – ۳۳۲۴۰۲۴۲ دایره بازنشستگان قرارگاه پدافند
۱۵ -۴۳۵۲۲۲۹۴ دایره بازنشستگان ساحفاجا
۱۶ – ۳۵۷۴۲۵۵۲ پیامگیر صوتی معاونت نیروی انسانی نهاجا
۱۷ – ۸۱۹۹۲۴۵۲ کانون بازنشستگان ستاد کل نیروهای مسلح
۱۸ – ۰۹۱۰۹۴۷۰۳۱۲-۰۹۱۰۹۴۷۰۳۱۱ سامانه ارسال و دریافت پیامک عقیدتی سیاسی ارتش
۱۹ – ۸۸۱۹۶۹۴۱ مؤسسه توانمندسازی سابا (معاونت خدمات رفاهی)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *