ضوابط نقل و انتقال دستیاران پزشکی گروه شاهد و ایثارگر اعلام شد دبیرخانه شورای آموزش پزشکی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.