مقررات قانونی ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان

مأموریت آموزش فرزندان شاهد مطابق با بند «و» ماده (۴۴)‌قانون برنامه پنجم و نیز مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم ‌الاجراست.

مقررات قانونی ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان

خبرگزاری راست قامتان: مأموریت آموزش فرزندان شاهد مطابق با بند «و» ماده (۴۴)‌قانون برنامه پنجم و نیز مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم ‌الاجرا است.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد آنهایی که باعث محرومیت فرزندان جانبازان ۲۵% از ماموریت آموزشی شده اند از سطح سواد کافی برخوردار نمی باشند چرا که بند ۹ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز ۲۵و بالاتر تاکید دارد که مقررات حاکم بر ماموریت آموزشی جانبازان درمورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم الاجرا است.

همچنین پیرو سوال از دیوان عدالت اداری، چون در متن حکم ابطال ماده۹ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان جانباز، به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استناد نشده است، پس شامل کسانی که الان مامور به تحصیل هستند نمی شود. گویا نیاز است که بنیاد لااقل دراین زمینه کمی به خودش بیاید و با مکاتبات بصورت رسمی و قانونی با استناد به قانون، دانشجویان را از سردرگمی و بلا تکلیفی نجات دهد.

آیا این رای در حکم قانون است؟ اگر در حکم قانون است آیا عطف به ماسبق می شود؟ آیا کسانی که درحال ماموریت آموزشی هستند از این رای متضرر نمی شوند؟ مثلا کسی که ترم اولش بوده یا ترم دوم بوده حالا چطور می خواهد در ترم  سوم سر کلاس حضور پیدا کند؟ بخصوص اگر فاصله دانشگاه تا محل کارش صدها کیلومتر باشد باید چکار کند؟

فرزندان جانبازان مشمول ماموریت آموزشی نمی ‌شوند

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۹ آئین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان جانبازان ۲۵ درصد مبنی بر تسری ماموریت آموزشی جانبازان به فرزندان شهدا و جانبازان را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

بر اساس این گزارش ، در بند ۹ آئین‌ نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر مصوبه ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷ اسفند سال ۸۸ هیئت وزیران آمده است: مقررات حاکم بر ماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌ الاجرا است.

سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۶ یعنی ۸ سال بعد، از مصوبه مزبور به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: وفق ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱ خرداد سال ۱۳۷۴، تمام دستگاه‌ های مشمول قانون مزبور، مکلفند ضمن فراهم کردن امکانات لازم برای آموزش های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت کنند.

همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوبه مورخ دهم آبان سال ۱۳۷۸ هیئت وزیران نیز تمام دستگاه‌ ها را مکلف به ماموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود در تمام مقاطع تحصیلی رسمی کرده است

بر پایه این گزارش خاطرنشان شده است: ماده ۹ آئین ‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر مصوبه ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷ اسفند سال ۸۸ مقررات حاکم بر ماموریت آموزشی جانبازان را در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌ الاجرا کرده است؛ اما در قوانین موضوعه، تنها فرزندان شاهد از امتیازات جانبازان برخوردار شده‌اند.

در شکایت مزبور آمده است: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مفاد مقررات، آئین ‌نامه و بخشنامه ‌ای که هیئت وزیران یا هر یک از وزیرانی که مامور تدوین آن هستند، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در حالی که مفاد ماده ۹ آئین ‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر مبنی بر توسعه حکم قانونی به ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان، مغایر مفاد ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است.

بر همین اساس در اجرای تبصره دو بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، درخواست می ‌شود موضوع در هیئت عمومی آن مرجع به طور فوق‌ العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس دیوان تشکیل و با صدور حکم اعلام کرد: با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت هزینه ‌های آموزشی از بودجه دستگاه‌ های اجرایی به کارکنان ممنوع شده و وفق تبصره ذیل آن، ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند و در ماده یک قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، فرزندان ایثارگران مشمول عنوان ایثارگر نشده‌اند و در ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، صرفاً فرزندان شهدا از تمام امتیازات جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر برخوردار شده‌اند.

 بنابراین حکم مقرر در ماده ۹ آئین ‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر که فرزندان جانبازان را نیز واجد برخورداری از امتیازات جانبازان تلقی کرده است، مخالف قانون بوده است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان ایثارگران

گویا بعضی از مسئولین یا از آئین نامه ها بی اطلاع هستند یا خودشان را به بی اطلاعی زده اند که اگر به بی اطلاعی زده اند. آئین نامه به کار گیری فرزندان شهدا و جانبازان، وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رئیس جمهور پیش روی آنها است.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۱۱/۸۲۰/۴۱۰ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۷ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

ماده ۱٫ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف. قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
ب. معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رئیس جمهور
پ. بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
ت. دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون
ث. فرزندان شاهد و جانباز: فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

ماده ۲٫ دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی دستگاه متبوع، حداقل بیست و پنج درصد نیازهای استخدامی خود را از میان فرزندان شاهد و جانباز فاقد شغل و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی معرفی شده از سوی بنیاد تامین و نسبت به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست های بدون متصدی اقدام نمایند.
تبصره ۱٫ بنیاد موظف است فرزندان شاهد و جانباز را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی معرفی نماید.
تبصره ۲٫ فرزندان شاهد و جانباز از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف هستند.
تبصره ۳٫ در صورت وجود افراد واجد شرایط، مازاد بر درصد مذکور در این ماده، استخدام افراد معرفی شده از سوی بنیاد در سقف مجوزهای قانونی دستگاه مربوط الزامی است.
تبصره ۴٫ فرزندان شاهد و جانباز از تطبیق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی و نیز شرط معدل معاف و از نظر شرط شرکت در آزمون های استخدامی تابع قوانین و مقررات مصوب خود می باشند.
تبصره ۵٫ دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط برای تطبیق رشته تحصیلی مورد نظر با شغل مورد تصدی اقدام نمایند.
تبصره ۶٫ در صورت عدم تطبیق مدرک تحصیلی فرزندان شاهد و جانباز با پست های موجود و نیاز به تغییر عنوان یا ایجاد پست مناسب، معاونت با رعایت قانون نسبت به اصلاح و تغییر عناوین پست ها، متناسب با مدرک تحصیلی آنان و یا ایجاد پست جدید اقدام خواهد نمود.

ماده ۳٫ دستگاه های اجرایی با معرفی بنیاد نسبت به بکارگیری فرزندان شاهد و جانباز دارای مدرک تحصیلی دیپلم (تمامی رشته ها) در مشاغلی که مدرک یاد شده و شرایط احراز آن ها پیش بینی شده است، اقدام نمایند.
ماده ۴٫ دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت نیاز به نیروی انسانی قراردادی (قرارداد انجام کار معین یا مشخص یا عناوین مشابه) و نیز در اجرای تصویب نامه های شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ ﻫ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ و شماره۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰۰۶ ﻫ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۷۰۵۹۷/۳۴۶۱۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ فرزندان شاهد و جانباز را در اولویت قرار دهند.
ماده ۵دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین و پس از سه سال با رعایت قانون، نسبت به استخدام پیمانی آن ها اقدام نمایند.
ماده ۶٫ دستگاه های اجرایی مکلفند از محل سهمیه های استخدامی خود نسبت به استخدام رسمی فرزندان شاهد و جانباز قراردادی یا پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی دستگاه مربوط و همچنین استخدام پیمانی فرزندان شاهد و جانباز قراردادی در سایر مشاغل با هماهنگی بنیاد اقدام نماید.
ماده ۷٫ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، زمینه اشتغال به کار تعداد یکصد و بیست هزار (۰۰۰/۱۲۰)نفر از فرزندان شاهد و جانباز و سایر ایثارگران تحت پوشش بنیاد (با اولویت فرزندان شاهد و جانباز) را در چارچوب برنامه جامعی که با مشارکت بنیاد تدوین می کند، فراهم نماید.
ماده ۸٫ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است به منظور توانمند سازی و ارتقای مهارت های شغلی فرزندان شاهد و جانباز، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۹٫ مقررات حاکم بر ماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم الاجر است.
ماده ۱۰٫ دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۷ سیاست های کلان برنامه پنجم توسعه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و طبق ضوابط و مقررات مربوط، در اعطای امتیازات، تسهیلات و مجوزهای قانونی، فرزندان شاهد و جانباز را در اولویت قرار دهند.
ماده ۱۱٫ به منظور نظارت بر اجرای این آیین نامه، دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را به بنیاد منعکس نمایند. بنیاد مکلف است به صورت سالانه گزارش لازم را به هیات وزیران ارائه نماید.
ماده ۱۲٫ این تصمیم نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۴۵۲۶۴/ت ۳۵۶۸۷ ﻫ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ می شود.

ابطال ماده (۹) آیین ‌نامه

ابطال ماده (۹) آیین‌ نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر در خصوص اعطای مجوز مأموریت آموزشی به فرزندان جانباز بالای ۲۵% (دادنامه شماره ۱۲۶۸– ۱۲۶۷ مورخ ۲/۵/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۶/۸۸۰، ۹۶/۴۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمان اصفهانی- سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ آیین‌ نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر موضوع بخشنامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹- ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ معاون اول رییس ‌جمهور

گردش کار: الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌ های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۲۴۷۰- ۱۷/۵/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

سلام علیکم

احتراماً آیین ‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% بالاتر از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه ‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می ‌شود.

۱- وفق ماده (۱۲قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) کلیه دستگاه‌ های مشمول قانون مزبور، مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش ‌های کوتاه ‌مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند. همچنین ماده (۳) آیین ‌نامه اجرایی ماده (۱۲)‌ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان (مصوبه شماره ۱۸۰۶۰هـ- ۱۰/۸/۱۳۷۸ هیأت وزیران) نیز کلیه دستگاه ها را مکلف به مأموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود در کلیه مقاطع تحصیلی رسمی مورد تأیید نموده است.

۲- ماده (۹) آیین ‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر مصوبه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ – ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران) مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان را در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌ الاجرا نموده است. شایان ذکر است در قوانین موضوع تنها فرزندان شاهد از امتیازات جانبازان برخوردار شده‌اند.

۳- بر اساس اصل (۱۳۸)‌ قانون اساسی، مفاد مقررات، آیین ‌نامه و بخشنامه ‌ای که هیأت وزیران یا هر یک از وزرایی که مأمور تدوین آن می ‌باشند، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، در حالی که مفاد ماده (۹)‌ آیین ‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر مبنی بر توسعه حکم قانونی به مأموریت آموزشی فرزندان جانبازان، مغایر مفاد (۱۲)‌ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی می ‌باشد. با عنایت به مطالب لذا درخواست می ‌شود در اجرای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع در هیأت عمومی آن مرجع به طور فوق ‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و این سازمان را از تصمیم متخده مطلع نمایند.”

ب) آقای رحمان اصفهانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ آیین‌ نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع بخشنامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹- ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ معاون اول رییس ‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

همانگونه که مستحضر می ‌باشید ماده (۶۱)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار می‌دارد:

ماده ۶۱: اعزام کارمندان دستگاه ‌های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌ های آموزشی که منجر به مدرک دانشگاهی یا معادل آن می‌ گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه‌ های مربوط و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می ‌باشد.

تبصره: ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می ‌باشند.

برخورداری فرزندان شاهد از امتیازات جانبازان

همچنین، ماده (۹) آیین ‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% عنوان می ‌دارد:

ماده ۹ آیین ‌نامه: همان‌ گونه که مستحضرید مأموریت آموزش فرزندان شاهد مطابق با بند «و» ماده (۴۴)‌قانون برنامه پنجم و نیز مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم ‌الاجرا است.

تبصره (۳) ماده (۳۳)‌قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجاز می ‌باشد (هر چند در زمان تصویب آیین‌ نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد در ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ که مواد قانونی اخیرالذکر تصویب نگردیده بودند، مجاز نبوده است) لیکن فرزندان جانباز ۲۵% و بالاتر که در ماده (۹)‌ آیین‌ نامه برشمرده شده است با استناد به ماده (۱)‌ قانون جامع خدمات ‌رسانی به ایثارگران و سایر مقررات موضوعه (برای تعریف ایثارگر) قطعاً از جمله ایثارگران موضوع تبصره ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و لذا ممنوعیت اعزام ایشان به مأموریت‌ های آموزشی (که منجر به اخذ مدرک تحصیلی می‌  گردد) شامل آنها نیز می‌ شود. بنابراین، به جهت مغایرت ماده (۹) آیین ‌نامه مورد اشاره با مفاد ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، تقاضای ابطال آن را از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می ‌نمایم.”

متن آیین ‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده ۹- مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم ‌الاجرا است.”

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده (۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت هزینه ‌های آموزشی از بودجه دستگاه‌ های اجرایی به کارکنان ممنوع شده و وفق تبصره ذیل آن ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌ باشند و در ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، فرزندان ایثارگران مشمول عنوان ایثارگر ذکر نشده اند و در ماده (۴۴)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۸۸قانون برنامه ششم توسعه، صرفاً فرزندان شهدا از کلیه امتیازات جانبازان پنجاه درصد برخوردار شده‌اند، بنابراین حکم مقرر در ماده (۹آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر که فرزندان جانبازان را نیز واجد برخورداری از امتیازات جانبازان تلقی کرده است، مخالف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده (۱۲)‌ و ماده (۸۸)‌ قانون تشکیلات و آیین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ‌شود.

محمد کاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری/فاش نیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *