نامه ابرگروه جانبازان و آزادگان ماده ۳۸ کشور به: ریاست محترم بنیادشهید و امور ایثارگران در خصوص حذف ذخیره مرخصی های استفاده نشده از پاداش بازنشستگی جانبازان و آزادگان ماده ۳۸ و تبصره یک

به گزارش خبرگزاری راست قامتان ، متن نامه به شرح ذیل می باشد:

حضور محترم جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی معاونت محترم ریاست جمهوری و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

سلام علیکم

احتراماً به استحضار میرساند با توجه به جلسه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ حضرتعالی با معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه (جناب آقای دکتر میر کاظمی)

در نامه شماره: ۴۱۳۶۰۴ مورخ: ۲۵/۰۸/۱۴۰۰ در خصوص برنامه ریزی لازم برای حل مشکلات ایثارگران  بخصوص جانبازان و آزادگان حالت اشتغال و ماده ۳۸ از کار افتاده کلی حقوق بگیر بنیاد شهید که تعداد آنها۹۱۷۰۰ نفر بوده است و در جلسه مورد نظر تاریخ فوق از ۲۳۰۰۰ نفر از این عزیزان بالای ۶۰ سال طبق قانون مشمول بازنشستگی شده اند.

تاکید داشته اید بار مالی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی های استفاده نشده برای هریک از جانبازان مشمول با حقوق متوسط(۸۵۰۰۰۰۰ هشت میلیون پانصدهزار تومان)چیزی حدود ۳۴۵ میلیون تومان برای پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی ها در نظر گرفته بودید و برای تامین بودجه مورد نظر که در مجموع ۷۹۲۵ میلیارد تومان بوده از محل جزء(۲)بند(و)تبصره(۲)قانون بودجه سال جاری درخواست نموده اید و تاکید بر آن داشته اید.

جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی :

لذا با توجه به نامه فوق الذکر که ضمیمه می‌باشد و تاکید چندین باره در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت الخصوص ذخیره مرخصی استفاده نشده جانبازان و آزادگان مشمول گردیده و بارها از زمان ورود حضرتعالی به سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در رسانه های ملی از تأخیر پرداخت ده ساله پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی ها ی مشمولین این قانون نام برده اید که در همینجا جای تشکر و قدردانی دارد چون اولین ریاست سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بودید که این تاخیر ده ساله را بر ملا نمودید. اما چندی طول نکشید که با دفاع نکردن از حذف شدن ذخیره مرخصی های استفاده نشده ایثارگران که توسط سازمان مربوطه زیر نظر حضرتعالی و ستاد کل و سازمان برنامه بودجه امید ایثارگران را به یأس و نا امیدی تبدیل نمودید.

تمام اسناد سخنان حضرتعالی موجود می‌باشد و با توجه به تاکید پرداخت مرخصی های استفاده نشده که بر آن به اتفاق جناب آقای دکتر میر کاظمی داشتید اگر این پیشنهاد توسط ریاست قبل بنیاد شهید و ستاد کل و سازمان برنامه و بودجه به دولت ارسال شده بود چرا به صراحت به پرداخت مرخصی ها تاکید داشتید و اگر این چنین بود که پیشنهادی از قبل به دولت ارسال شده است و با توجه به پیگیریهای جانبازان و آزادگان مشمول نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت و مرخصی ها برای یک بار هم شده برای روشن شدن افکار مشمولین نامی از این چنین پیشنهادی نکردید فقط تاکید بر پرداخت آن داشتید و اگر قرار بر حذف مرخصی ها بود رقم ۳۴۵ میلیون از کجا بر چه مبنایی پیشنهاد شده برای تامین بودجه در حالی که همین عدد ۳۴۵ میلیون تومان هم قابل بحث بوده است.

حال جای تعجب اینجاست چگونه شد که به یکباره معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با پیشنهاد بنیاد شهید و ستادکل و سازمان برنامه و بودجه تصمیم به لغو ذخیره مرخصی های استفاده نشده این قشر مظلوم را گرفته و چه امری باعث شد تا ضربه مهلکی بر پیکر این مردان و سربازان ولایت مدار دفاع مقدس وارد شود.

در صورتی که قبل از این در تمام محافل الخصوص ستادکل توسط شخص محترم جناب سردار شریفی تاکید بر تعلق گرفتن ذخیره مرخصی ها بوده و در بنیاد شهید توسط معاونین و ریاست های قبلی بنیاد حرفی از حذف ذخیره نبوده بلکه مدام حرف از تعلق گرفتن ذخیره مرخصی به جانبازان و آزادگان حالت اشتغال و ماده ۳۸ بوده است و هم مانند شهدا مشمول دریافت مرخصی ها می‌باشند با این تفاوت که تا سال ۸۸ سالی یک ماه از سال ۸۸ به بعد سالی ۱۵ روز این عداد ارقام بازگو شده می‌باشد بدون هیچ اغراقی و اما این حقایق واقعی و مستند در خصوص مرخصی های استفاده نشده مشمولین  به یکباره باد هوا رفت و بنا حق پایمال شد و منجر به آئین نامه نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت و مرخصی ها گردید با توجه به حکم بازنشستگی صادره از طرف ستادکل نیروهای مسلح و مراجعه ایثارگران به کمیسیون ماده ۱۶ برای احقاق حق خود و از همان زمان سر و کله آئین نامه پیدا شد چون متولیان راهی نداشتن بجز پرداخت قانونی آن و تنها راه متولیان و مقصران این شد که راه و چاره ای برای دفاع غیر منطقی از خود پیدا نمایند .

۱- جناب دکتر بزرگوار در مصاحبه خود اعلام نموده اید که این پیشنهاد آئین نامه به هیئت دولت از ریاست های قبل از شما بوده ، حال گیریم که چنین بوده و قبل از شما ارسال شده است حضرتعالی چرا در مصاحبه های قبلی خود در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی های استفاده نشده تاکید پرداخت آن داشتید و نامی از این پیشنهاد مدیران سابق بنیاد و ستاد کل و سازمان برنامه و بودجه به هیئت دولت سخنی در میان نیامد؟

۲- جناب دکتر قاضی زاده هاشمی حضرتعالی از ایثارگران دفاع مقدس هستید و در کم و کیف مشکلات و درد و رنج های همرزمان خود هستید ، چرا در زمان تصویب این آیین نامه از حق و حقوق قانون همرزمان خود که حق قانونی آنها بوده است در خصوص حذف شدن ذخیره مرخصی های استفاده نشده دفاع ننمودید؟ آیا زجر و درد های آشکار و پنهان همرزمانتان همراه خانواده هایشان  در ۸ سال دفاع مقدس و ۳۵ سال از بعد  از جنگ تحمیلی که  شب و روز گریبان‌گیرشان بوده، محقق دریافت ذخیره مرخصی های استفاده نشده نبوده است؟ آیا درد و رنج های اینان با دیگر کارکنان سازمانها و ارگانها دیگر برابری نمیکند …………..!؟

پس در نتیجه اگر دفاعی نکرده اید ، پس بدون شک موافق حذف مرخصی ها بوده اید.

۳- آیا با حذف مرخصی های زخم خوردگان جبهه و جنگ و میدان‌های نبرد حق تمام مشکلات مالی دولت و سازمان بنیاد شهید مرتفع و جبران شده و دیگر جای نگرانی ندارد….!!!؟

۴- چرا از زمان تصویب قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران تا کنون کوچکترین حرف و سخنی از تعلق نگرفتن ذخیره مرخصی های جانبازان و آزادگان مشمول به میان نیامده بود و تمام مسئولین متولی اعم از ستادکل و بنیاد تاکید بر تعلق گرفتن آن داشته از جمله حضرتعالی در اولین جلسه خود با ریاست سازمان برنامه و بودجه و اعداد و ارقام ارائه نموده اید.

چرا به یکباره این اجحاف بنا حق صورت گرفت…………!!!!؟؟؟؟

۵- جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی و دیگر مسئولینی و مشاورین و….. که نقشی در حذف مرخصی های جانبازان و آزادگان حالت اشتغال و ماده ۳۸ از کار افتاده کلی گرفتید به خدای احدو  واحد و به یگانگی خداوندی که همه ما خود را  مطیع او میدانیم حق این جان بر کفان این نبود و نیست که در این پایان عمر خود با چنین ناحقی ضربه ای مهلک بر اعصاب و روانشان وارد شود تا بحال هر طور بود گذشت و از این به بعد هم خواهد گذشت، چه خوب و چه بد، چه شرمنده خانواده و چه غیر شرمنده

اما ای کاش کمی تفکر و درایت در مسئولین و متولیان و دولت مردان در امور جانبازان مد نظر قرار می‌گرفت و حداقل انصاف را رعایت می کردند آنهم بعد از ده سال تأخیر به قول خودشان و حقیقت امر در پرداخت پاداش پایان خدمت و مرخصی های استفاده نشده

و اما مطمئن باشیم خدایی هست و نظاره گر اعمال ما و آه مظلوم و قانون طبیعت و دار مکافات و چوب خدا……..!!!!؟

۶- و پایان تمام این نوشته ها از بین هزاران هزار دل سوخته و آه مظلوم به نام جانبازان و آزادگان و خانواده زجر کشیده دوران سخت انتخاب شده است و برای شما بزرگواران دولت مرد و متولیان و مجلسیان که مسبب حذف مرخصی های استفاده نشده جانبازان و آزادگان حالت اشتغال و ماده ۳۸ حقوق بگیر بنیاد از کار افتاده کلی برای اطلاع از حال روز خود و فردای قیامت ارسال خواهد شد و تصمیم نهایی با شما که میتوانید راحت تصمیم بگیرید……..!!!!؟

برای مشاهد نامه سازمان برنامه و بودجه کشور  مبنی بر پرداخت پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی های استفاده نشده جانبازان مشمولین ماده ۳۸ و حالت اشتغال

اینجا کلیک کنید

خدمتگزار کوچک ایثارگران علیرضا آقامیرزایی

۴ دیدگاه

  1. خدمت جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی میخواستم عرض کنم که یک جانباز مثلاً شیمیایی، مگر در روز ۸ ساعت زجر می‌کشد که به وی حقوق ماهانه برابر یک کارمند محاسبه می‌کنید؟؟
    یک جانباز در روز، ۲۴ ساعت تمام، زجرو عذاب مجروحیت خویش را می‌کشد و اگر برایش ۳برابر حقوق یک کارمند را بدهید رعایت عدالت را کرده‌اید.
    اگر بیایید ذخیره مرخصی وی را کسر کنید بی‌عدالتی محض کردید.
    اگر پاداش ۳۰ سال را بدهید باز ظلم مضاعفی مرتکب شده‌اید باید پاداش و سنواتی برابر عمر وی بپردازید چون یک جانباز تا پایان عمر خود با صدمات جانبازی خود دست و پنجه نرم می‌کند و این درد و رنج پایانی ندارد.

  2. سلام طبق نامه برنامه وبودجه قانون پرداخت پاداش همراه مرخصی استفاده نشده میبایست حق جانبازان پرداخت گردد وظیفه بنیاد مطلبه حق قانونی ایثارگران است ، یاحق ❤✋

  3. سلام وَظیفه ذاتی وشرعی وقانونی بنیاد احقاق حق وحقوق ایثارگران میباشد تقاضامندم این امرمهم را برای رضای خداوند متعال انجام دهید ، من الله توفیق ✋

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *