نحوه ارائه ورسیدگی به اعتراض ایثارگران درکمیسیون ماده ۱۶ چگونه است؟

خبرگزاری راست قامتان: وظایف کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به تقاضای جامعه هدف (جانباز، آزاده، خانواده شهدا) از عدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان مصوبه ۷۴/۳/۳۱ و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دستگاههای احصاء شده در قوانین مذبورمیباشد لذا نحوه تشکیل پرونده و رسیدگی به خواسته ها مستلزم طی نمودن فرایند تشکیل پرونده برابر ضوابط و دستورالعمل،که توسط نماینده های کمیسیون ماده ۱۶ مستقر در ادارات کل بنیاد شهیدوامور ایثارگران استانها انجام و نهایتاً به دبیرخانه مرکزی این کمیسیون جهت تصمیم نهایی و صدور رای ارسال می گردد بنابراین برای رسیدگی به خواسته عزیزان بدواً موضوع ازطریق نماینده های استانی انجام می پذیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *