وام صندوق شاهد به چه گروهی ازایثارگران تعلق می گیرد و روش دریافت آن چیست؟

خبرگزاری راست قامتان: براساس دستورالعمل شماره ۴۰۰۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱ سقف تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به گروه ایثارگری به شرح ذیل می باشد.

یک، درصورت وجود اعضاء تحت پوشش صندوق وحقوق بگیر از بنیاد که دارای مازادپس انداز ویا تعداد پرونده می باشد حداکثروام پرداختی متناسب با گروه ایثارگری وتاسقف مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد وهفتاد میلیون ریال) خواهدبود.

دو، باعنایت به افزایش سقف وام کلیه گروه ایثارگری، تسویه حساب زود هنگام تاسقف ۱/۳ (یک سوم) تسهیلات پرداختی حسب جدول جدید قابل اعمال می باشد. لذا ازدرخواستهای مغایربادستورالعمل فوق جدا خوداری نمایند.

سه، باتوجه به افزایش مراجعه حضوری وتماسهای تلفنی اعضاء به مرکزحتی المقدور از ارجاع وهدایت اعضاء به مرکزجلوگیری به عمل آید این امرباعث اختلال درانجام امور جاری وتاخیردرچرداختها خواهد شد. لذامجددا تاکیدمی گردد مسئولیت هرگونه این امرباعث اختلال درانجام امور جاری وتاخیردرپرداختها خواهد شد.

چهار، براساس مجموعه مقررات اجرایی صندوق ، جهت ثبت تقاضای وام رعایت کسرسرانه حداقل برای دوماه آخر بایستی مدنظر قرارگیرد ضمنا برای آن دسته ازاعضائی که قبلا کسورات پس انداز داشته ولی در ماه های اخیر کسورات آن ها به دلایلی کسر نشده ، لازم است پس ازپیگیری وبروزرسانی کسرسرانه پس انداز ونیزکثراقساط وام قبلی درصورت وجود نسبت به ایجاد وثبت وام جدیداعضاءاقدام نمایند.

پنج، هرگونه واریزنقدی توسط اعضاء بهحسابهای این صندوق نزدبانک عامل تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.لذا کسورات مربوط به به وام وپس انداز اعضاء حقوق بگیر توسط بنیاد ازحقوقشان کسروغیرحقوق بگیران ازحقوق ضامنین آنهاتوسط بنیاد کسر می گردد. تبصره: درخصوص یک نفرضامن برای اعضاء غیرحقوق بگیرتنها افرادی که بواسطه ایثارگری شان ازبنیاد شهید وامور ایثارگران حقوق مستمری دائم دریافت می نمایند بعنوان ضامن مورقبول می باشد.

گروه ایثارگری مشمول دریافت وام ازصندوق قرض الحسنه شاهد

۱- همسران شهدا

۲- جانبازان ۷۰ درصد به بالا

۳- جانبازان ۵۰ تا ۶۹درصد

۴- والدین شهدا

۵- جانبازان ۲۵تا ۴۹درصد

۶- همسران جانبازان وآزادگان متوفی

۷- حاضنین فرزندان جانبازان یاآزادگان متوفی(معلول، محجور، صغرسن وبیمارصعب العلاج)

۸- حاضنین فرزندان شهدا (معلول، محجور، صغرسن وبیمارصعب العلاج)

۹- نامادری شهدا ۱۰- همسران شهید مزدوج فاقد فرزند

۱۱- فرزندان شهدا (اناث مجرد یامطلقه)

۱۲- والدین متارکه ای (تقسیم حقوق)

۱۳- جانبازان زیر۲۵درصد (مستمری بگیر)

۱۴- فرزندان جانبازمتوفی (اناث مجرد یامطلقه)

۱۵- همسران شهدا(دویاچندپرونده ایثارگری)

۱۶- جانبازان۷۰درصدبه بالا (دویاچندپرونده ایثارگری)

۱۷- جانبازان ۵۰ تا۶۹ درصد (دویاچندپرونده ایثارگری)

۱۸- والدین شهدا (دویاچندپرونده ایثارگری)

۱۹- جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد (دویاچندپرونده ایثارگری)

۲۰- همسران جانبازان وآزادگان متوفی (دویاچندپرونده ایثارگری)

۲۱- همسران شهید مزدوج فاقدفرزند (دویاچندپرونده ایثارگری)

۲۲- والدین متارکه ای تقسیم حقوق (دویاچندپرونده ایثارگری)

۲۳- سایرفرزندان شهید (( برگرفته از دستورالعمل درج شده درسایت ایثاربخش” صندوق قرض الحسنه شاهد”))

یک نظر

  1. باسلام نوبت وام بنده ۹۷بود که بنا به نیاز مالی ام ۵ ماه زودتر اقدام به گرفتن وام صندوق شاهد گیلان کردم نسبت به پس اندازم مبلغ تاسف ۷ میلیون تومان است. اما درخواستم موافقت شده ولی درگیلان به من ۱۰ میلیون وام پرداخت شده و بنده باید پرداخت ۱۷ میلیون نمایم آیا حق است که بنده با این حال ودر یافت ۱۰ میلیون ۱۷ میلیون پرداخت نمایم؟ ؟؟؟؟؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *