پایان بنگاه داری بنیاد شهید نیازمند اصلاح قانون

خبرگزاری راست قامتان:در واکاوی مشکلات ابتدایی و پیش روی خانواده معظم شهیدان و ایثارگران، هرچه بیشتر پیش می روی، با «نگوها» و ناگفته های بیشتری روبه رو می شوی. نهادی که قرار بوده اولویت و هدف اصلی اش ارائه خدمات به ایثارگران و زنده نگه داشتن یاد شهدا وایثارگران باشد، امروز در گیرودار مشکلات اقتصادی، کسری وکمبود بودجه و اعتراض جامعه مخاطبان خود فرو رفته است. وقتی برای بررسی این موضوع به سراغ   مسئولان و نمایندگان می رویم و برخی از آن ها حرف های «نگو و ننویس و چاپ نکن» تحویلت می دهند، باید از این ماجرا قصه پرغصه ای را انتظار داشت…

«ورود بنیادشهید از ابتدا به عرصه فعالیت های اقتصادی اشتباه و غیرمنطقی بود، حالا جلوی ضرر از هرجا گرفته شود، منفعت است.» این ها بخشی از دیدگاه های نمایندگان مجلس است که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان و ناظران بر آن تاکید کرده اند. در این زمینه با هفت نماینده مجلس گفت وگو کردیم که تمامی آن ها ضمن انتقاد شدید از عملکرد و نتایج فعالیت های اقتصادی بنیادشهید وامور ایثارگران بر این باورند که اساسنامه این نهاد در ورود به فعالیت های اقتصادی باید اصلاح شود.
برخی مانع تحقیق و تفحص از بنیاد شدند
نصرا… پژمانفر نماینده مشهد در مجلس و عضو فراکسیون ایثارگران اظهار کرد: در بحث مدیریت  بنیاد شهید طی سال های اخیر اشکالات فراوان دیده می شود به طوری که این مشکلات به درخواست تحقیق و تفحص های مختلف از آن از سوی مجلس منجر شد  اما  هر بار برخی مانع از آن شدند.
وی افزود: ابهامات در مسائل اقتصادی بنیاد به حدی زیاد است که موجب نارضایتی های گسترده شده است. ایثارگران هم از حداقل اعتبارات درمانی برخوردار می شوند که همین کار موجب نارضایتی های این قشر محترم جامعه شده است.
باید ورود بنیادشهید به فعالیت اقتصادی را محدود کرد
این عضو فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: باید بنیاد را از فعالیت اقتصادی برحذر داشت و با اصلاح آیین نامه این مجموعه، ورود آن را به فعالیت اقتصادی محدود کرد.
باید مانع زیان های بیشتر بشویم
با عبدا… رضیان نماینده قائمشهر نیز همکلام می شویم. او هم با نظر پژمانفر موافق است و می گوید: متاسفانه برخی از نهادهای حکومتی طی سال های اخیر ورود نامبارکی به عرصه اقتصاد داشتند که برای جلوگیری از زیان های بیشتر باید مانع آن بشویم.وی اشاره کرد: بنیاد شهید باید اساسنامه اش را تغییر دهد و در بخش اقتصادی ورود نداشته باشد  زیرا ورود این گونه دستگاه ها  به حوزه بنگاه داری و  اقتصاد  روند غلطی است.  بنابراین دولت و مجلس با تامین نیازهای این دستگاه، باید مانع این ورود بشوند.
کم تجربگی و خویشاوند بازی
این نماینده مجلس به برخی آسیب ها در فعالیت های اقتصادی بنیادشهید اشاره می کند: نگاه بنیاد شهید و نهادهای دیگر برای ورود به عرصه اقتصاد خودکفایی مالی بوده اما دولتی بودن و بی تجربگی آفت این نهاد هاست که در نهایت باعث ورشکستگی آن ها می شود.وی مدعی شد: بعضی از این مجموعه های اقتصادی دولتی با ارتباطات خویشاوندی تشکیل شده و با آزمون و خطا پیش می رود و دست آخر بهانه ای برای ورشکستگی کل مجموعه خواهد شد.
نهادهای مقدس دروضعیت نامقدس قرارنگیرند
نادرقاضی پور نماینده ارومیه اما از منظری دیگر به ماجرا نگاه کرد و با تاکید براین‌که نهادهای مقدس باید از موقعیت نامقدس فاصله بگیرند، افزود: بنیاد شهید مجموعه ای است که به واسطه خدمت رسانی به ایثارگران، مقدس به شمار می رود بنابراین بنگاه داری و سوداگری مالی دون شان این مجموعه است کما این که در این موقعیت چندان خوب هم ظاهر نشده است.
وی با بیان این که بنیاد شهید نهادی فرهنگی است و نباید در آن زمزمه هایی از رانت مالی و تخلفات باشد، تصریح کرد:  دولت و مجلس با تخصیص ردیف بودجه مشخص باید تامین مالی این بنیاد و ایثارگران عزیز کشور را فراهم آورند.
ضرر مالی ۵هزارمیلیاردی هلدینگ دی
این عضو فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: این که امروز گفته می شود بی تدبیری مالی بخش اقتصادی مجموعه هلدینگ دی موجب ضرر مالی پنج هزار میلیاردی بنیاد شده ،خود دلیلی  است که   هرچه زودتر لازم است این آلودگی از بنیادشهید زدوده شود.
 تجدید نظردر شرح وظایف بنیاد شهید باید تسریع شود
بهرام پارسایی عضو فراکسیون امید هم دیدگاهش را این گونه بیان می کند: با توجه به وضعیت فعلی ایثارگران و مشکلات اقتصادی موجود، بنیاد شهید باید هرچه زودتر در شرح وظایف خود تجدید نظر کند.
وی افزود: بنیاد شهید جدای از این که در ورود به عرصه  اقتصادی موفق ظاهر نشده است، این شکل از فعالیت اقتصادی در مجموعه بنیاد و نهادهای مشابه براساس سیاست های کلان برای اقتصاد کشور آسیب زننده است.
نماینده شیراز در مجلس اظهار کرد: مجموعه اقتصادی  دستگاه های حاکمیتی و دولتی  گاهی محل رانت و ارتباطات شده و مانع پیشرفت بخش خصوصی  بوده و مانعی برای رشد اقتصادی در فضای رقابتی است.
وی تصریح کرد: وجود این مجموعه ها تبعیض ناروایی است که  بخش خصوصی از آن متضرر می شود و در نهایت جلوی  پویایی اقتصاد را می گیرد و آسیب به آن وارد می کند.
ورود بنیاد شهید به فعالیت اقتصادی از اساس محل اشکال بود
حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم و رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس درباره این موضوع دیدگاه مبنایی دارد. او با تاکید براین که ورود بنیاد شهید به فعالیت اقتصادی از اساس محل اشکال بود، افزود: همان گونه که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت از بنگاه داری اقتصادی برحذر داشته می شود، بنیاد شهید هم از اساس نباید در این کار ورود می کرد.
فعالیت های اقتصادی باید به بنیاد مستضعفان واگذار شود
وی افزود: همان گونه که بنیاد مستضعفان امور مربوط به جانبازان را به بنیاد شهید محول کرد اکنون زمان آن است که بنیاد شهید هم کلیه فعالیت های اقتصادی خود را به آن بنیاد محول کند تا خود مجموعه ای خدماتی برای ایثارگران باقی بماند.  ضمن این که بنیاد مستضعفان هم که بخش اصلی فعالیت هایش اقتصادی است در این امور ورود کند.
این عضو فراکسیون ایثارگران مجلس  یادآورشد: هر دو نهاد زیر نظر رهبری هستند و تعامل خوبی با یکدیگر دارند بنابراین انتظار داریم بدون دخالت دولت و مجلس در یک همگرایی، بنیاد شهید امور اقتصادی خود را به این شکل برون سپاری و از ضررهای مالی آینده جلوگیری کند.
بیمه دی از بی تعهدترین بیمه ها
محمد جمالی نوبندگانی نماینده فسا در مجلس دیگر نماینده ای است که با ما گفت وگو می کند. وی با بیان این که به دلیل شغل اصلی ام به عنوان یک پزشک با مشکلات خدمات درمانی ایثارگران طی سال های اخیر مواجه هستم، افزود: به جرئت می توانم بگویم یکی از بی تعهدترین بیمه ها  بیمه دی است که بیشترین بدهی را به مراکز درمانی دارد.
وی تصریح کرد: وضعیت فعلی بنیاد موجب شده تا به بسیاری از خانواده های محترم شهدا و جانبازان اجحاف و موضوع داروی ایثارگران به مشکلی لاینحل مبدل شود.
ضرورت تغییر اساسنامه بنیادشهید
عضو فراکسیون ایثارگران مجلس خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی در شان ایثارگران عزیزمان نیست باید هرچه زودتر این شرایط اصلاح شود و بنیاد با تغییر اساسنامه خود از فعالیت های اقتصادی دست بکشد و با اعتبارات تخصیص یافته به آن صرفا خدمات ارائه کند.
جلوی ضرر را از هرجا بگیریم منفعت است
سید کاظم دلخوش اباتری نماینده فومنات و عضو فراکسیون ایثارگران مجلس هم معتقد است: تجربه تلخ شکست فعالیت اقتصادی در بنیاد شهید را اکنون شاهد هستیم. ورود بنیاد شهید به بنگاه داری اقتصادی از ابتدا درست و منطقی نبود اما جلوی ضرر ازهرجا گرفته شود منفعت است.
شرکت های ورشکسته که باید تعطیل شوند
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون یک سری شرکت های زیر مجموعه در بنیاد که عمدتا ورشکست شده اند وجود دارد که باید فعالیت آن ها برون سپاری شود.عضو فراکسیون ایثارگران مجلس اظهار کرد: البته در اصل ما به عنوان مجلس نمی توانیم به لحاظ قانونی  بنیاد را از انجام فعالیت اقتصادی برحذر داریم اما این توصیه را به آن داریم که در این حوزه ورود نداشته باشد.

منبع : روزنامه خراسان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *