کمک هزینه ایثارگران متوفی وخانواده آنها چگونه محاسبه وپرداخت می گردد؟

کمک هزینه ایثارگران متوفی

خبرگزاری راست قامتان: کمک هزینه ایثارگران متوفی به استناد ماده۴۸( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ) و با توجه به تعریف ایثارگر (شهید ،مفقود ،جانباز و آزاده ) مشمولین دریافت این کمک هزینه بشرح ذیل اعلام می گردد:خانواده جانبازان و آزادگان غیر مستخدم دولت( غیر مستخدم دستگاههای اجرایی کشوری و لشگری ) متوفی مشروط به عدم دریافت این کمک هزینه به موجب قوانین و مقررات دیگر . با توجه به مفاد ماده ۴۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفا خانواده گروه های مذکور مشمول بهره مندی از کمک هزینه فوت بوده ودرصورت فوت سایر گروهها نظیر والدین شهدا ، همسران شهدا ، همسران جانبازان ، همسران آزادگان ، فرزندان شهدا و … پرداخت کمک هزینه فوت به خانواده آنان امکان پذیر نمی باشد و پرداخت کمک هزینه فوت به خانواده این افراد منوط به اصلاح قانون است . کمک هزینه فوت پس از فوت هر یک از ایثارگران مشمول ، طبق شرایط تعیین شده و باارائه مدارک ذیل به خانواده آنان قابل پرداخت خواهد بود.۱-گواهی انحصار وراثت ۲-شماره شبای حساب بانکی همسر ،فرزندان و والدین متوفی۳-تصویر شناسنامه و کارت ملی همسر( تمام صفحات) ،فرزندان و والدین متوفی۴-تصویر شناسنامه باطل شده وتصویر کارت ملی متوفی ۵- گواهی فوت ازسوی مراجع ذی صلاح تذکر: سهم هریک از اعضای خانواده از کمک هزینه فوت می بایست بر اساس گواهی انحصار وراثت به خود فرد ذینفع پرداخت شود ، لیکن در صورتیکه فردی از اعضاء خانواده برای دریافت کمک هزینه فوت دارای وکالتنامه تنظیمی توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی و دارای اعتبار از سایر افراد خانواده باشد ،پرداخت سهم موکلین از کمک هزینه فوت به وکیل بلامانع است . نحوه محاسبه میزان کمک هزینه فوت عبارت است از: حاصل ضرب امتیاز کمک هزینه فوت مندرج در قانون بودجه سالیانه در ضریب حقوق شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *