کمیسیون پزشکی بنیاد در ۶ استان کشور برگزار شد

مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در استان‌های کرمانشاه، شهرستان‌های استان تهران، قم، آذربایجان شرقی، کرمان و اصفهان خبر داد.
کمیسیون پزشکی بنیاد در ۶ استان کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری راست قامتان، حمیدرضا حبیب الهی با اشاره به برگزاری کمیسیون پزشکی تعیین درصد در استان کرمانشاه (سنقر) گفت: این کمیسیون در روز پنج‌شنبه ۱۱ مهرماه با حضور ۶ نفر پزشک متخصص، یک دبیر و دو کارشناس کمیسیون پزشکی تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این کمیسیون از مجموع ۱۷۲ نفر از مدعوین، ۱۴۵ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات کمیسیون حضور یافتند و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند و ۱۲ نفر از متقاضیان مشمول افزایش درصد جانبازی و ۲ نفر نیز مشمول دریافت حق پرستاری تشخیص داده شدند.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص کمیسیون پزشکی حالت اشتغال و حق پرستاری استان کرمانشاه نیز اظهار داشت: این کمیسیون در روزهای ۱۱ و ۱۲ مهرماه با حضور ۴ پزشک متخصص، یک دبیر و دو کارشناس کمیسیون پزشکی تشکیل شد و از مجموع ۴۳۸ نفر مدعوین، ۳۵۲ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات کمیسیون حضور پیدا کردند و ۵۴ نفر مشمول دریافت حق پرستاری و ۸ نفر مشمول مزایای حالت اشتغال شدند.
حبیب الهی در مورد کمیسیون پزشکی تعیین درصد در شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: این کمیسیون ۱۱ مهرماه با حضور ۸ پزشک متخصص، یک دبیر و دو کارشناس تشکیل شد.
وی افزود: در این کمیسیون از مجموع ۲۱۳ نفر مدعوین، ۱۶۲ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات کمیسیون حاضر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند و ۳۲ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۱۴ نفر مشمول دریافت حق پرستاری شدند.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص کمیسیون پزشکی تعیین درصد استان قم گفت: این کمیسیون روز جمعه ۱۹ مهرماه با حضور ۷ پزشک متخصص، یک دبیر و دو کارشناس تشکیل شد و از مجموع ۲۴۹ نفر مدعوین، ۱۸۰ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات کمیسیون حاضر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند، در این جلسه ۲۸ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۱۵ نفر مشمول دریافت حق پرستاری شدند.
حبیب الهی در خصوص برگزاری کمیسیون پزشکی تعیین درصد در استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این کمیسیون با حضور ۶ پزشک متخصص، یک دبیر و دو کارشناس ۱۸ و ۱۹ مهرماه برگزار شد و از مجموع ۴۴۳ نفر مدعوین، ۳۴۴ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات کمیسیون حاضر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند و ۶۲ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی، ۵۲ نفر مشمول دریافت حق پرستاری و ۲۵ نفر مشمول مزایای حالت اشتغال شدند.
مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد همچنین به کمیسیون پزشکی تعیین درصد در استان کرمان اشاره کرد و گفت: این کمیسیون با حضور ۷ پزشک متخصص، یک دبیر و دو کارشناس در تاریخ ۱۸مهرماه برگزار شد و از مجموع ۲۲۷ نفر مدعوین، ۲۰۳ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات کمیسیون حاضر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند و ۴۴ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۲۵ نفر مشمول دریافت حق پرستاری شدند.
وی در پایان در خصوص کمیسیون پزشکی تعیین درصد استان اصفهان تصریح کرد: این کمیسیون با حضور ۸ پزشک متخصص، یک دبیر و دو کارشناس در تاریخ ۱۸ و ۱۹ مهرماه برگزار شد و از مجموع ۴۴۸ نفر مدعوین، ۳۸۲ نفر از جانبازان و متقاضیان در جلسات کمیسیون حاضر و مورد معاینه و ارزیابی تیم تخصصی قرار گرفتند و ۷۶ نفر مشمول افزایش درصد جانبازی و ۴۰ نفر مشمول دریافت حق پرستاری شدند./ ایثار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *